Klachtenprocedure

  • Home Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Pinado streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u, als klant van Pinado, ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen via het daarvoor ontworpen formulier. We vinden het belangrijk dat u uw klacht snel kenbaar kunt maken.

Ook als u ons een compliment wilt geven, verzoeken wij dit formulier te gebruiken.

Klachten?

Klacht indienen

Pinado beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht, heeft Pinado een duidelijke klachtenprocedure.

Wij verzoeken u uw klacht schriftelijk in te dienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht. Wij verwijzen u hiervoor naar het eerder genoemde formulier op onze website. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

Klachtenformulier

Aanhef:
Naam:
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Betreft:
Bericht: