Over Pinado

De mensen achter Pinado

Over Pinado

Pinado is opgericht door Rogier van Schaik en Henrik Schrijer. Twee mannen die zagen dat de re-integratiemarkt behoefte had aan een moderne ICT oplossing. Een platform dat waarde toevoegt op het gebied van effectiviteit, kwaliteit en veiligheid.

Een online platform dat de trajectadministratie vereenvoudigt en samenwerking stimuleert. Het optimaal benutten van Nederlands grootste netwerk in de branche, met als doel het realiseren van kwalitatieve dienstverlening voor werkgevers en werknemers.

Rogier van Schaik

Henrik Schrijer

Onze missie en visie

De re-integratiemarkt verbinden met unieke software

Pinado verbindt als onafhankelijk platform het landelijk netwerk van autonome specialisten met arbodiensten, werkgevers, gemeenten en verzekeraars. Zo ontstaat Nederlands grootste netwerk in de re-integratiebranche. Wij voegen daar jouw diensten of trajecten graag aan toe!

Tijdlijn

Van stap naar stap in de Pinado-tijdlijn

Het idee van Pinado

Het idee van Pinado

Rogier van Schaik is al enkele jaren actief in de re-integratiemarkt als hij herhaaldelijk opmerkt dat de markt al geruime tijd geen modernisering heeft doorgemaakt en duidelijke uitdagingen kent.

 

De re-integratiemarkt kenmerkt zich door fluctuatie. Het is sterk afhankelijk van de veranderende economische omstandigheden, arbeidsmarkt en wet en regelgeving.

 

Het flexibel inspelen op veranderende omstandigheden is dan ook noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Er wordt om die reden door (re-integratie) bedrijven al veel samengewerkt met regionale expertise in de flexibele schil.

 

Daarbij dient de AVG wetgeving zich prominent aan en dwingt de markt om secuur om te gaan met het verwerken en delen van persoonsgegevens. Deze wet is ingegeven door een groeiend besef dat cybercriminaliteit aan terrein wint en B.V Nederland onvoldoende is voorbereid.

 

Tenslotte zijn werkgevers conform de wet Poortwachter eindverantwoordelijk, maar hebben zij nauwelijks beeld op de enorme hoeveelheid beschikbare expertises en de resultaten die behaald worden. Laat staan dat er tools beschikbaar zijn om daadwerkelijk de regie te pakken.

 

Kortom, er is behoefte aan een eenvoudige en moderne oplossing, die communicatie en verbinding tussen betrokken partijen realiseert en alle belanghebbende voorziet in een veilige werkomgeving en gedegen tools.

 

Pinado...

 

 

2017
2018
De eerste stappen

De eerste stappen

De visie op de re-integratiemarkt wordt getoetst bij re-integratiebureaus, arbodiensten, verzekeraars, ZZP professionals en werkgevers. De behoefte aan een moderne en veilige oplossing voor de re-integratiemarkt wordt unaniem bevestigd.

 

Een functioneel ontwerp wordt opgesteld en getoetst bij Henrik Schrijer. Henrik is al 20 jaar bevriend met Rogier en al 18 jaar trots eigenaar van DMG te Leusden. Een ICT bedrijf met de expertise om complexe ICT projecten te realiseren.

 

Het doel is te komen tot een betrokken "community". De mensen niet te kwalificeren als "gebruikers" die simpelweg software afnemen, maar als leden die een gezamenlijk doel nastreven. Het moderniseren van de re-integratiemarkt, met als doel het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening voor de kandidaat/werknemer.

 

Op het terras, in de zon, wordt besloten dat Pinado de re-integratiemarkt kan moderniseren.

KVK inschrijving

KVK inschrijving

Januari 2019 is Pinado formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

Het platform is reeds in gebruik genomen door regionale professionals en het cliëntvolgsysteem wordt ervaren als een volledig, eenvoudig en overzichtelijk systeem. 

 

Pinado wordt in samenspraak met de professionals doorontwikkeld om optimaal aan te sluiten op de diverse expertises in de markt.  

 

Pinado is klaar voor haar vuurdoop!

2019
2020
De eerste klanten

De eerste klanten

En wat een vuurdoop heeft Pinado meegemaakt!

 

Kort nadat Pinado in de markt gelanceerd werd, trof corona de wereld. De wereld kwam stil te staan, maar Pinado blijft groeien. Als Cloud platform voldoet Pinado aan de behoefte om op elke locatie te kunnen werken. 

 

Nederland leert dat digitale oplossingen de gewenste flexibiliteit in de bedrijfsvoering mogelijk maken. 

 

Pinado is het antwoord op deze behoefte, en meer...

Vandaag

Vandaag

Vandaag de dag is Pinado hard bezig met het grootst landelijk dekkende netwerk te creëren waarin opdrachtgever en professional samen komen.

 

We zijn inmiddels ISO 27001 gecertificeerd en werken nog elke dag met onze leden aan het verbeteren van Pinado. Om nog beter aan te sluiten op de wensen van de professionals en werkgevers.

 

Wil jij ook instappen in de moderne re-integratiemarkt. Wordt dan lid!

 

Vandaag